Hệ thống sẽ tự động chuyển đến bài viết Tin bão mới nhất: Bão số 5 giật cấp 12, khả năng tiếp tục mạnh lên sau 15 giây